BAN DÂN VẬN TỈNH KIỂM TRA DỰ ÁN 8 TẠI XÃ NGUYÊN PHÚC

      Ngày 27/10/2023, Đoàn công tác của Ban Dân vận Tỉnh uỷ do ông Trần Trung Kiên – Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ  làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với xã Nguyên Phúc về việc triển khai, thực hiện nguồn vốn sự nghiệp thuộc Dự án 8, Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn xã năm 2023.

      Trong năm 2023, xã Nguyên Phúc được giao thực hiện khảo sát và thành lập 05 Tổ truyền thông cộng đồng, 01 hội nghị đối thoại chính sách, khảo sát thành lập 01 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng. Đến thời điểm này, toàn xã có 6 tổ truyền thông được thành lập và triển khai thực hiện công tác tuyên truyền tại thôn bản. Tính đến ngày 20/10 đã tuyên truyền được 21 cuộc cho 932 lượt người nghe, trong đó tổ Nà Rào đã tuyên truyền được 10 cuộc cho 494 lượt người nghe, nội dung tuyên truyền tập trung các vấn đề liên quan đến việc bảo vệ phụ nữ và trẻ em: giới, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống tội phạm trên không gian mạng,… Tổ chức chiến dịch truyền thông xã và truyên truyền lưu động tại 6/6 thôn dự án. Tổng kinh phí được giao là trên: 126.000.000 đ, giải ngân trên 21.600.000đ, đạt 17,1% tổng kinh phí được giao.

Ảnh: Toàn cảnh Đoàm công tác làm việc tại xã Nguyên Phúc

          Qua kiểm tra cho thấy đây là dự án mới, nguồn kinh phí lớn so với hoạt động Hội, có nhiều văn bản hướng dẫn chi, việc xây dựng dự toán còn lúng túng, do đó quá trình triển khai thực hiện chậm so với dự kiến. Tại buổi kiểm tra, Đoàn cũng đề nghị, Hội LHPN xã cần xây dựng kế hoạch, nội dung chi tiết, cụ thể cho từng nội dung, hướng dẫn, thúc đẩy các tổ truyền thông thực hiện đúng nội dung quy chế hoạt động tổ, tổ chức tập huấn kỹ năng tuyên truyền, thuyết phục cho các thành viên tổ truyền thông đảm bảo hiệu quả theo kế hoạch hoạt động./.

Thực hiện: Minh Hảo