CẢNH GIÁC VỚI CÁC CHIÊU TRÒ LỪ ĐẢO, CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

      Thời gian gần đây, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng diễn biến phức tạp. Nắm được tâm lý người dùng mạng xã hội, các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng liên tục thay đổi cách thức, trong đó có sử dụng thủ đoạn “Công nghệ Deepfake” làm giả cuộc gọi “video call” nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

      Từ tháng 4/2020, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (Cục ATTT, Bộ TT&TT) đã đưa trang web https://khonggianmang.vn/ đi vào hoạt động. Đây là địa chỉ tin cậy cập nhật nhanh các thông tin về phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới và còn cung cấp một loạt giải pháp kỹ thuật, đồng thời hướng dẫn việc đảm bảo an toàn thông tin cho các cơ quan, tổ chức và người dùng cá nhân. Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về tình hình tội phạm công nghệ cao trên không gian mạng, Ủy ban nhân dân xã Nguyên Phúc đề nghị cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn xã thực hiện các nội dung sau:

  1. Có kiến thức, hiểu biết về phương thức và thủ đoạn hoạt động của tội phạm trên không gian mạng viễn thông và mạng internet, từ đó chủ động cảnh giác, có ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tải sản và tố giác với cơ quan chức năng khi phát hiện nghi vấn hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (cập nhật tại trang web: https://khonggianmang.vn/và các ấn phẩm, trang thông tin điện tử chính thống).
  2. Ban Biên tập đài và Trang thông tin điện tử xã ưu tiên thời lượng, dung lượng đăng các tin tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, vi phạm trên không gian mạng.
  3. Đề nghị Tổ công nghệ cộng đồng xã, thôn tuyên truyền rộng rãi về các phương thức và các biện pháp phòng ngừa thủ đoạn lừa đảo của tội phạm công nghệ cao cho người dân. Bên cạnh các tin, bài, nội dung tại trang web https://khonggianmang.vn/ của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia, còn có nội dung tại fanpage:  https://www.facebook.com/congnghecaobackan?mibextid=ZbWKwL .

Minh Hảo