ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI XÃ NGUYÊN PHÚC

      Sáng ngày 06/6/2024, tổ Đại biểu HĐND số 7 gồm  ông Đinh Xuân Bằng, Bí thư Đảng uỷ xã Nguyên Phúc, Trịnh Tiến Sơn – Phó Chủ nhiệm Uỷ Ban kiểm tra Huyện uỷ đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Mười bốn HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại xã Nguyên Phúc. Đây là hội nghị tiếp xúc với cử tri về chuyên đề công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Dự buổi tiếp xúc có đồng chí Nguyễn Duy Luân – Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện, Lường Văn Vương, Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ – Kiêm Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện, Công an huyện.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Đại biểu dự buổi tiếp xúc cử tri

       Tại cuộc tiếp xúc, các cử tri đã nghe tổ Đại biểu HĐND huyện báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2024; báo cảo kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri tại đơn vị bầu cử; thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ Mười bốn HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Lãnh đạo Hạt kiểm lâm huyện đã thông tin về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn xã Nguyên Phúc năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024.

 Cử tri các thôn trên địa bàn xã  kiến nghị với đại biểu HĐND huyện

      Cử tri đều nhất trí các nội dung của các báo cáo mà đại biểu HĐND thông qua, đồng thời cũng có 13 lượt ý kiến, kiến nghị với đại biểu HĐND huyện tập trung vào nhóm nội dung: Đề nghị các ngành chức năng xem xét rà soát và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số hộ dân có đất rừng sản xuất giáp ranh; có văn bản thông báo cụ thể về diện tích đất rừng phòng hộ do thôn quản lý cho người dân biết; có cơ chế cho người dân khi phát triển kinh tế từ rừng; xem xét thanh toán kinh phí cho người dân làm công tác chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng của Nhà nước; làm rõ và có thông báo diện tích đất lâm nghiệp của người dân giáp ranh khi mở rộng, quy hoạch đất cho mỏ đá khai thác tại thôn Nà Cà…

       Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được lãnh đạo UBND xã Nguyên Phúc, nhành chuyên môn và lãnh đạo UBND huyện đã trả lời trực tiếp các nội dung thuộc thẩm quyền, một số ý kiến vượt thẩm quyền tổ đại biểu HĐND huyện tiếp thu đầy đủ để trình cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết./.

Thực hiện: Minh Hảo