ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM XÃ NGUYÊN PHÚC LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2024 – 2029

      Sáng ngày 27/3/2024, Hội LHTN xã Nguyên Phúc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Hoàng Thị Hạ  –  Phó Bí thư huyện Đoàn – Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Bạch Thông, đồng chí  Đinh Xuân Bằng – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã, các ban ngành đoàn thể xã  và hơn 50 đại biểu đại diện cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã.

      Được sự quan tâm, chỉ đạo của Hội LHTN cấp trên, của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự nỗ lực của cán bộ, hội viên thanh niên, nhiệm kỳ qua, Hội LHTN Việt Nam xã Nguyên Phúc đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành và hoàn thành các chỉ tiêu chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội III đề ra. Hội LHTN Việt Nam xã tiếp tục có bước phát triển cả về quy mô và chất lượng; hoạt động của hội ngày càng đa dạng, nội dung từng bước sát với nhu cầu của thanh niên và tình hình thực tiễn ở cơ sở. Phương thức tập hợp, đoàn kết thanh niên có nhiều đổi mới.

      Các phong trào của hội được triển khai sâu rộng, tạo môi trường tốt cho thanh niên rèn luyện, trải nghiệm, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo tham gia phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Công tác giáo dục, định hướng cho thanh niên được tăng cường. Hội LHTN xã Nguyên Phúc có 11 chi hội với 259 hội viên, trong nhiệm kỳ đã thực hiện 19 công trình thanh niên, tổ chức vận động tặng hơn 2.300 suất quà cho các đối tượng trên địa bàn, với tổng trị giá trên 200 triệu đồng. Chương trình “ Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, trong nhiệm kỳ đã xuất hiện nhiều mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi như: Mô hình trồng và chăm đào cảnh của anh Vương Văn Lương – chi hội Ngoàn, mô hình trồng rau màu và chăn nuôi của chị La Thị Cam – chi hội Pác Thiên .… các mô hình đều duy trì và cho thu nhập ổn định từ 80 triệu đồng trở lên. Các hoạt động tham gia bảo vệ môi trường, đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ người dân chuyển đổi số được thực hiện thường xuyên, thu hút hàng nghìn lượt Hội viên thanh niên tham gia. Bên cạnh đó, công tác kết nạp hội viên mới luôn được quan tâm chú trọng.

      Nhiệm kỳ 2024-2029, Hội LHTN xã Nguyên Phúc tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh; phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong hội nhập quốc tế, chuyển đổi số quốc gia, góp phần hiện thực hoá mục tiêu phát triển kinh tế xã hội địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chương trình “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” và chương trình “Xây dựng Hội LHTN Việt Nam vững mạnh”. Đại hội đại biểu đã hiệp thương bầu 11 đại biểu tham gia Ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã Nguyên Phúc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024 – 2029; 07 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội đã bầu đồng chí Lý Thị Mơ, Bí thư Đoàn xã – Chủ tịch Hội LHTN xã khóa III làm Chủ tịch Hội LHTN xã Nguyên Phúc khóa IV.

      Nhân dịp này, UBND xã Nguyên Phúc đã trao tặng giấy khen cho 01 tập thể, 01 cá nhân, Hội LHTN Việt Nam xã trao tặng 01 tập thể  và 03 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019 – 2024./.

Thực hiện: Minh Hảo