Hưởng ứng ngày Sách Việt Nam 21/4

Ngày 24/02/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là ngày Sách Việt Nam nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.

Trong những năm qua, các bộ, ngành, tổ chức, địa phương trên cả nước đã phát động, xây dựng phong trào đọc sách trong mọi tầng lớp Nhân dân, qua đó lan tỏa thành nếp sống đẹp trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Hằng năm, ngày Sách Việt Nam 21/4 được tổ chức tại nhiều địa phương trong cả nước, không chỉ ở các tỉnh, thành phố mà đã được chú trọng triển khai đến địa bàn cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Nhờ đó, Nhân dân được tiếp cận dễ dàng hơn với tri thức và hình thành thói quen đọc sách.

Tại tỉnh Bắc Kạn, thời gian qua, phong trào đọc sách luôn được các cấp, các ngành quan tâm chú trọng, góp phần bồi dưỡng kiến thức, đạo đức, nhân cách, đặc biệt đối với thế hệ trẻ. Hằng năm, Thư viện tỉnh đã phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc tới các em học sinh từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông trên địa bàn. Cuộc thi nhận được nhiều học sinh tham gia và kết quả có nhiều bài dự thi đạt kết quả cao. Để phát triển và xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng, nhất là ở địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, Thư viện tỉnh đã triển khai phục vụ lưu động tại các trường học trên địa bàn tỉnh nhằm hướng dẫn, cung cấp cho học sinh thông tin, tri thức và những kỹ năng cơ bản trong sử dụng phương tiện hỗ trợ học tập, nghiên cứu và giải trí. Qua đó, giúp học sinh hình thành và xây dựng thói quen đọc, tự học thông qua sách báo, Internet, đồng thời phát triển kỹ năng tự học, tự nghiên cứu và kỹ năng sống…, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, hình thành lối sống lành mạnh đối với học sinh.

Năm nay, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 08/3/2021 về tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Sách Việt Nam (21/4) lần thứ 8 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Tại Kế hoạch, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai các nhiệm vụ đã được phân công; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh và hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, đưa tin về sự kiện ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2021; chỉ đạo các cơ sở phát hành trên địa bàn tỉnh tham gia hưởng ứng ngày Sách Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức và xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021… Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động triển khai các nhiệm vụ được phân công đảm bảo chất lượng, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế các địa phương và đảm bảo công tác phòng, chống Covid-19 trong quá trình tổ chức.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, trên địa bàn tỉnh đã và đang diễn ra nhiều hoạt động hưởng ứng ngày sách Việt Nam lần thứ 8. Từ ngày 12 – 23/4/2021, tại Nhà Văn hóa tỉnh, Thư viện tỉnh tổ chức trưng bày, triển lãm sách, báo, tạp chí và tranh vẽ của các em học sinh đạt giải trong Ngày hội đọc sách hằng năm. Cũng tại đây, các em học sinh được trải nghiệm mô hình xe ôtô thư viện lưu động đa phương tiện và hướng dẫn kỹ năng lựa chọn sách phù hợp với tâm lý lứa tuổi. Thư viện tỉnh cũng triển khai tặng thẻ thư viện cho tất cả độc giả tham gia triển lãm vào thời gian trên. Cùng với đó, một số trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai Ngày hội ‘Văn hóa đọc” với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như tổ chức cho học sinh thi trình diễn trang phục, thi tiểu phẩm, vẽ tranh về nhân vật trong tác phẩm văn học, giao lưu với tác giả văn học…

Ngày Sách Việt Nam 21/4 đã và đang dần trở thành sự kiện văn hóa quan trọng đối với những người yêu sách và cả cộng đồng xã hội, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm bản sắc dân tộc. Đây cũng là dịp để tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội./.

Ban biên tập