Kỳ họp thứ năm HĐND xã Nguyên Phúc khóa xx, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ngày 30/12/2022, Hội đồng nhân dân xã Nguyên Phúc khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức kỳ họp thứ Năm HĐND đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự và chỉ đạo kỳ họp có ông Phùng Đức Hậu – UV BTV, Phó chủ tịch HĐND huyện; bà Nguyễn Thị Dâng – Phó trưởng ban KTXH HĐND huyện. Kỳ họp đã thông qua 07 báo cáo của UBND, thường trực HĐND, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND xã, thông báo của UB MTTQ xã. Kỳ họp đã thảo luận các nội dung về phân bổ ngân sách, các chỉ tiêu KT-XH năm 2023, góp ý, bổ sung vào nội dung các báo cáo của UBND xã.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, ông Phùng Đức Hậu đã biểu dương những thành tích đã đạt được trong năm 2022 của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nguyên Phúc đồng thời nhấn mạnh 1 số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tiếp theo như: tập trung chỉ đạo nhân dân làm đất vụ xuân 2023, quan tâm công tác phòng, chống đói rét cho gia súc; phát dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, mương rãnh đảm bảo cảnh quan môi trường đón tết; Quan tâm xây dựng các mô hình theo chuỗi giá trị; thực hiện các chương trình MTQG, công tác thăm năm quản lý thanh niên chuẩn bị nhập ngũ 2023. Đối với hoạt động của Thường trực HĐND xã, ông Phùng Đức Hậu cđề nghị hoạt động đúng quyền hạn, tăng cường các hoạt động giám sát, nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban HĐND.

Tại kỳ họp, các Đại biểu HĐND xã đã nghiên cứu, đóng góp ý kiến và  biểu quyết thông qua 05 tờ trình và 05 dự thảo nghị quyết gồm: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2023; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phân bổ dự toán thu chi ngân sách xã năm 2023; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về hoạt động chủ yếu của HĐND xã năm 2023; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp trong năm 2023 của HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026;  Tờ trình và dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ năm HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026.

                                                       Thực hiện: Nông Thị Xiêm