Tuyên truyền Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Xem nội dung chi tiết tại đây : Tuyen-truyen-ve-Hoi-nghi-giua-nhiem-ky-BCH-TW-Dang-khoa-XIII