TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TẠI XÃ NGUYÊN PHÚC

 

     Sáng ngày 05/6/2024, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện Bạch Thông phối hợp với xã Nguyện Phúc tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho hơn 70 đại biểu là cán bộ, công chức xã, Bí thư Chi bộ, trưởng thôn và người có uy tín trên địa bàn xã.

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị tuyên truyền giáo dục pháp luật

      Tại buổi tuyên truyền, các đại biểu được Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện hướng dẫn về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cấp xã, thôn; tuyên truyền Luật phòng chống ma tuý, những tác hại trong việc sử dụng ma tuý; phổ biến Luật nghĩa vụ quân sự, Luật dân quân tự vệ, Luật quốc phòng, Nghị định số 78/2020/NĐ-CP về sĩ quan dị bị quân đội nhân dân Việt Nam; Nghị định số 79/2020/ NĐ – CP của Chính phủ quy định chế độ, chính sách trong xây dựng huy động lực lượng dự bị động viên và các văn bản về quốc phòng; Luật lâm nghiệp, Nghị định số 156/2018/ NĐ-CP ngày 16/11/2028 của Chính phủ quy định chi tiết  thu hành luật lâm nghiệp; Nghị định số 35/2019 nhày 25/4/2019 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; Nghị định số 06/2019/NĐ-CP, ngày 22/1/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi công ước về buôn bán các loại động vật, thực vật hoang dã quý hiếm;Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNN, ngày 30/12/2022 của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định về trông rưng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; pháp luật liên quan đến lĩnh vực tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, Luật hộ tịch…

       Thông qua hội nghị, nhằm trang bị thêm kiến thức pháp luật, tăng cường trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, nhất là đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên ở cơ sở; bám sát nhiệm vụ được phân công, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bảo đảm chất lượng, hiệu quả./.

Thực hiện: Minh Hảo