Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại xã Nguyên Phúc

Sáng 20/9/2022, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện phối hợp với UBND xã Nguyên Phúc tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật cho 50  đạo biểu là cán bộ, công chức xã; người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn; tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở.

Tại hội nghị, Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật huyện đã triển khai một số nội dung về pháp luật liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp, hộ tịch, chứng thực; phòng, chống bạo lực gia đình; tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; tín ngưỡng, tôn giáo; bảo vệ môi trường; phòng, chống ma túy và pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.

Ảnh : Toàn cảnh hội nghị tuyên truyền

Thông qua Hội nghị, nhằm trang bị thêm kiến thức pháp luật, tăng cường trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, nhất là đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên ở cơ sở; bám sát nhiệm vụ được phân công, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bảo đảm chất lượng, hiệu quả./.

Thực hiện:  Minh Hảo