xã Nguyên Phúc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023

Để thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng năm 2023. Sáng nay ngày 19/10/2022, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự xã phối hợp với Trạm Y tế xã tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2023 cho 13 thanh niên trên địa bàn xã.

Ảnh khám sơ tuyển nghĩa vụ Quân sự tại Trạm y tế xã Nguyên Phúc

Tổ chức tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 theo đúng quy trình, bảo đảm chỉ tiêu của cấp trên giao. Các thanh niên được khám các nội dung, gồm: Đo chiều cao, cân nặng; kiểm tra huyết áp, da liễu, thính giác, hàm, mặt và dị tật, dị hình…

Thời gian tới, Hội đồng NVQS xã sẽ tiếp tục rà soát chặt chẽ, làm tốt các bước để công tác khám tuyển bảo đảm đạt kết quả cao, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023.

                                                          Thực hiện: Hứa Văn Toản